31. oktober 2011

Nykredits Fond uddeler Nykredits Forskningspris til Professor Peter Norman Sørensen, Økonomisk Institut

Nykredits Fond ønsker at stimulere forskningen i Danmark og uddeler for anden gang Nykredits Forskningspris. I år er det besluttet at give den som to priser - en forskerpris på 500.000 kr. til en etableret forsker og en forskertalentpris på 100.000 kr. til en yngre, lovende forsker. Årets to prismodtagere har begge markeret sig med nytænkende forskning på det finansielle område, skriver Nykredit.

Nykredits Forskerpris 2011 på 500.000 kr. går til professor i finansiering ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, Peter Norman Sørensen, der især har gjort sig bemærket med sin forskning i investorers adfærd på de finansielle markeder. Peter Norman Sørensen har formået at indbygge realistiske træk af markedsadfærden i en stringent økonomisk analyse og har gjort prisdannelsen til genstand for mere præcis teoretisk og empirisk analyse. Hans forskning er toneangivende og tager udgangspunkt i, at prisdannelsen er en balance mellem fundamental værdi, fremtidigt forventet afkast og investorernes tendens til flokadfærd. Peter Norman Sørensen har bl.a. fået offentliggjort artikler i internationale toptidsskrifter om økonomi som American Economic Review, Econometrica og Economic Theory.

Nykredits Forskertalentpris 2011 på 100.000 kr. gives til Peter Feldhütter, der er cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet i 2003 med en ph.d. i finansiering fra CBS i 2007. Peter Feldhütter har især forsket i måling af kreditrisiko, men også i andre aspekter af finansiel økonometri. Peter Feldhütter har publiceret artikler i internationale tidsskrifter, hans forskning er blevet fremhævet af American Finance Association, og han har i 2006 modtaget en pris fra Western Finance Association inden for området quantitative investments. Siden august 2010 har Peter Feldhütter kombineret sin forskning med jobbet som Assistant Professor ved London Business School.

De to forskerpriser vil blive overrakt af minister for forskning, innovation og videregående uddannelser, Morten Østergaard.