4. oktober 2010

Er den danske produktivitetsvækst aftaget i 1990’erne?

I en artikel der for nylig er publiceret i Nationaløkonomisk Tidsskrift analyserer Professor mso Carl-Johan Dalgaard og Professor Henrik Hansen (Fødevareøkonomisk Institut) den danske vækst siden 1950 (”Er der et dansk produktivitetskollaps?” Nationaløkonomisk Tidsskrift 148, 1‐20). Forfatterne afviser, at der er sket en markant ændring i produktivitetsvæksten i 1990’erne. Dette udfordrer konklusionerne i Økonomi og Erhvervsministeriets (ØEM) rapport ”Den danske produktivitetsudvikling” (Økonomisk Tema nr. 8. 2009). For nylig har ØEM kommenteret på Dalgaard og Hansen’s studie (Link). I EPRU analyse nr. 28 svarer Dalgaard og Hansen på den fremførte kritik (link).