Workshop om integration af flygtninge på det danske arbejdsmarked

EARN-logo

Forskere fra Economic Assimilation Research Network finansieret af Innovationsfonden vil fremlægge resultater fra forskningsartikler om danskuddannelse, et komparativt studie af flygtninges arbejdsmarkedsintegration på tværs af skandinaviske lande samt en artikel, der sammenligner effekter på kort og lang sigt af fire forskellige integrationspolitikker. Kort sagt har forskningen vist, at særligt danskuddannelse er vigtig for flygtninges langsigtede integration.

Vi vil gerne invitere til debat om resultaterne. Dette sætter vi i gang med inviterede paneldeltagere fra hhv. Udlændige- og Integrationsministeriet, Rockwool Fonden, VIVE og Århus Kommune. Se nærmere i programmet. 

 

 

 

Tilmeldingsformularen er lukket, men du er velkommen til at kontakte Joanna Hagstrøm på jmh@econ.ku.dk for at høre, om der er en ledig plads.