Økonomisk Eksploratorium #34 Social arv

Grafik med tekst med arrangementets titel, dato og lokation samt  foto af Rasmus Landersø.

I princippet har alle danske børn lige adgang til uddannelse og velfærd. I virkeligheden har de ikke. Er du barn af højtuddannede forældre er der en langt større chance for, at du selv bliver højtuddannet. Hvorfor er det sådan i en velfærdsstat som Danmark?

Kom med til Økonomisk Eksploratorium #34 om Social arv, hvor professor Rasmus Landersø fra Rockwoolfonden fortæller om udviklingen i social mobilitet i Danmark. Hvad er de centrale mekanismer bag? Hvordan skabes social arv? Og kan vi gøre noget for at sikre alle lige muligheder?

Jeppe Druedahl byder velkommen og modererer.

Som altid er der masser kaffe, te og kage og åbent for alle med en interesse i økonomi.

 


Figuren viser fra venstre mod højre gennemsnitlige forskelle i fødselsvægt målt i gram, sandsynligheden for at blive indlagt på en neonatal afdeling lige efter fødslen, vurderede socio-emotionelle færdigheder i børnehavealderen, dansk-testresultater i de nationale tests fra 2.-8. klasse, andelen uden en dom for kriminalitet, års fuldført uddannelse, lønindkomst i kr., andel der ikke har kontaktet et hospital med henblik på behandling over en tiårig periode, andelen i arbejdsstyrken og andelen i live. Med orange vises gennemsnit for børn/unge/voksne, hvis mor har grundskole som højest fuldførte uddannelse, med sort vises gennemsnit for børn/unge/voksne hvis mor har en ungdoms/erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse, og endelig vises gennemsnit for gruppen, hvis mor har en videregående uddannelse med grå. Alder 3-5 år, kilde: Bleses, Jensen, Nielsen, Sehsted og Madsen Sjö (2016); alder 8-14, kilde: Nandrup og Beuchert (2015); resterende er ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Figuren, fra Rasmus Landersøs artikel "Den sociale arv har konsekvenser hele livet", viser fra venstre mod højre gennemsnitlige forskelle i fødselsvægt målt i gram, sandsynligheden for at blive indlagt på en neonatal afdeling lige efter fødslen, vurderede socio-emotionelle færdigheder i børnehavealderen, dansk-testresultater i de nationale tests fra 2.-8. klasse, andelen uden en dom for kriminalitet, års fuldført uddannelse, lønindkomst i kr., andel der ikke har kontaktet et hospital med henblik på behandling over en tiårig periode, andelen i arbejdsstyrken og andelen i live. Med orange vises gennemsnit for børn/unge/voksne, hvis mor har grundskole som højest fuldførte uddannelse, med sort vises gennemsnit for børn/unge/voksne hvis mor har en ungdoms/erhvervsfaglig uddannelse som højest fuldførte uddannelse, og endelig vises gennemsnit for gruppen, hvis mor har en videregående uddannelse med grå. Alder 3-5 år, kilde: Bleses, Jensen, Nielsen, Sehsted og Madsen Sjö (2016); alder 8-14, kilde: Nandrup og Beuchert (2015); resterende er ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Se figuren tættere på i artiklen. 

 

 

Hvert semester afholder Økonomisk Institut en række åbne og uformelle arrangementer. Vi kalder dem Økonomisk Eksploratorium. Med arrangementerne åbner vi dørene ind til forskningsmiljøet og viser, hvordan økonomi bliver brugt i virkeligheden.

Økonomisk Eksploratorium er for studerende og alle andre med interesse for økonomi, som gerne vil møde forskerne uden for forelæsningslokalerne. Derfor prøver vi at tale et sprog, som alle kan forstå.

Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at tilmelde dig.

Arrangementerne finder næsten altid sted på torsdage fra kl. 16 på CSS i bygning 26 på 3. sal.