Økonomisk Eksploratorium #32 Lønstrukturer

Grafik med fotos af Mette Ejrnær og Jeppe Druedahl.

Får sygeplejersker for lidt i løn? Og hvad så med jordemødre og pædagoger? Hvordan er det egentlig gået til, at økonomer lønnes højere end sygeplejersker i den offentlige sektor, og hvordan har løndannelsen i den offentlige sektor udviklet sig gennem historien?

Professor Mette Ejrnæs vil til semestrets første eksploratorium fortælle om sit arbejde i Lønstrukturkomitéen. Komitéen har netop afsluttet sit arbejde med at belyse forskellige perspektiver på lønstrukturer og løndannelsen i den offentlige sektor. Arbejdet strækker sig fra historiske afdækninger til et blik på de nuværende lønstrukturer til perspektiver for udviklingen af løndannelsen fremover.

Jeppe Druedahl byder velkommen og modererer.

Som altid er der masser kaffe, te og kage og åbent for alle med en interesse i økonomi.

 

Lønstrukturkomitéen blev nedsat af regeringen i efteråret 2021 i forlængelse af en debat om lønforholdene og lønrelationerne mellem personalegrupperne i den offentlige sektor og med det formål at tilvejebringe et fælles grundlag for parternes videre drøftelser.

Lønstrukturkomitéen har været sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter samt en gruppe af eksperter. Komitéen har efter folketingsvalget fået genbekræftet sit mandat af den nye regering og, som følge af først regeringsdannelsen og dernæst overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, fået udsat offentliggørelsen med et halvt år. Lønstrukturkomitéen har nu afsluttet sit arbejde.

 

 

Hvert semester afholder Økonomisk Institut en række åbne og uformelle arrangementer. Vi kalder dem Økonomisk Eksploratorium. Med arrangementerne åbner vi dørene ind til forskningsmiljøet og viser, hvordan økonomi bliver brugt i virkeligheden.

Økonomisk Eksploratorium er for studerende og alle andre med interesse for økonomi, som gerne vil møde forskerne uden for forelæsningslokalerne. Derfor taler vi et sprog, som alle kan forstå.

Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at tilmelde dig.

Arrangementerne finder næsten altid sted på torsdage fra kl. 16 på CSS i bygning 26 på 3. sal.