Økonomisk Eksploratorium #22 om Trivselsdata

Økonomisk Eksploratorium grafik

Kan man bruge data om trivsel til at lave økonomisk forskning? Påvirker klassestørrelsen hvor godt elever trives i skolen? Har yngre søskende en større sandsynlighed for at blive indblandet i mobning end deres ældre søskende? Påvirker længere barsel med en forælder børnenes senere trivsel i skolen og kan der måles en effekt på børnenes personlighed?

Da folkeskolereformen blev indført i 2014, blev der også indført årlige trivselsmålinger, som har vist sig at give interessante data, som Jesper Fries, Lykke Sterll Christensen og Ida Lykke Kristiansen vil fortælle meget mere om til næste Økonomisk Eksploratorium #22 om Trivselsdata.  Som altid er der masser kaffe, te og kage og åbent for alle med en interesse i økonomi.

 

Hvert semester afholder Økonomisk Institut en række åbne arrangementer. Vi kalder dem Økonomisk Eksploratorium. Med arrangementerne åbner vi dørene ind til forskningsmiljøet og viser, hvordan økonomi bliver brugt i virkeligheden.
Økonomisk Eksploratorium er for studerende og alle andre med interesse for økonomi, som gerne vil møde forskerne uden for forelæsningslokalerne. Derfor taler vi et sprog, som alle kan forstå.

Det er gratis at deltage, du behøver ikke at tilmelde dig, og det er hyggeligt med levende lys og masser af kaffe, te og kage.
Alle arrangementer finder altid sted på torsdage fra kl. 16 på CSS i bygning 26 på 3. sal.