Fra forskning til praksis #4: Gruppe-baseret støtte til førstegangsforældre

Til vores fjerde gåhjemmøde i denne møderække, vil Tea Trillingsgaard (Aarhus Universitet) fortælle om sin forskning om gruppe-baseret støtte til førstegangsforældre. På Aarhus Universitet har et forskningsprojekt siden 2014 fulgt 1700 familier fra graviditet til barnet var 4 år. Halvdelen af familierne fik "Familieiværksætterne". Resultaterne viste positive effekter på børnenes socio-emotionelle udvikling, mens andre forventede effekter udeblev. Trillingsgaard vil til mødet give et overblik over den viden, som projektet har genereret.

Fra forskning til praksis: Nyt om tidlig indsats

Tidlige indsatser for børn kan have en stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet.

I en række virtuelle gåhjemmøder præsenterer vi nyeste forskning om tidlige indsatser. Hvad er effekterne og hvor ligger potentialet? Møderækken tager afsæt i Miriam Wüsts forskningsprojekt "Inside the black box of treatment exposure".

Vores mål er at få vores empiriske forskning ud til praktikere og beslutningstagere, som beskæftiger sig med tidlige indsatser.

Møderne varer fra kl. 16-17, og foregår virtuelt, så I slipper for transporten.