Fra forskning til praksis #3: Hvordan kan vi støtte spæd- og småbørns sociale og følelsesmæssige udvikling?

Til vores tredje gåhjemmøde i denne møderække, vil Katrine Isabella Wendelboe og Ida Egmose Pedersen fra Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet fortælle om deres forskning om, hvordan man kan støtte spæd- og småbørns sociale og følelsesmæssige udvikling. De vil præsentere foreløbige erfaringer med implementering af universalindsatser i sundhedsplejen og vuggestuen.

Fra forskning til praksis: Nyt om tidlig indsats

Tidlige indsatser for børn kan have en stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet.

I en række virtuelle gåhjemmøder præsenterer vi nyeste forskning om tidlige indsatser. Hvad er effekterne og hvor ligger potentialet? Møderækken tager afsæt i Miriam Wüsts forskningsprojekt "Inside the black box of treatment exposure".

Vores mål er at få vores empiriske forskning ud til praktikere og beslutningstagere, som beskæftiger sig med tidlige indsatser.

Møderne varer fra kl. 16-17, og foregår virtuelt, så I slipper for transporten.