Fra forskning til praksis #2: Efterfødselsreaktioner og mødregrupper

Til vores andet gåhjemmøde i denne møderække vil Jonas Hirani (VIVE) fortælle om sin forskning om efterfødselsreaktioner og mødregrupper. Hirani undersøger om sammensætningen af mødregrupper har betydning for mentalt helbred blandt gruppens medlemmer, og hvilke typer af mødre og familier der er mest sårbare i forhold til gruppesammensætning.

Fra forskning til praksis: Nyt om tidlig indsats

Tidlige indsatser for børn kan have en stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet.

I en række virtuelle gåhjemmøder præsenterer vi nyeste forskning om tidlige indsatser. Hvad er effekterne og hvor ligger potentialet? Møderækken tager afsæt i Miriam Wüsts forskningsprojekt "Inside the black box of treatment exposure".

Vores mål er at få vores empiriske forskning ud til praktikere og beslutningstagere, som beskæftiger sig med tidlige indsatser.

Møderne varer fra kl. 16-17, og foregår virtuelt, så I slipper for transporten.