Økonomisk Eksploratorium #5

Sundhedsøkonomi den 19. september
Økonomisk forskning spiller en stor rolle i at forstå sundhedsadfærd – både blandt dem, der efterspørger sundhedsydelser og dem der udbyder dem. I dette eksploratorium, hvor omdrejningspunktet er sundhedsøkonomi, kigger vi på hvordan vores forebyggende sundhedsadfærd påvirkes af de mennesker, der står os nærmest – familien og kollegerne. På udbudssiden ser vi på sundhedsplejerskernes rolle i at sikre ikke alene sundhed for spædbørn og mødre, men også den langsigtede udvikling af børnenes helbred, trivsel og uddannelse. Endeligt diskuterer vi hvilken rolle praktiserende læger spiller i en af verdenssamfundets største udfordringer - nemlig antibiotikaresistens, der truer med, at vi løber tør for virksom antibiotika, som vil have uoverskuelige konsekvenser for den globale sundhed.

Oplægsholderne er Torben Heien Nielsen (lektor), Miriam Wüst (lektor) og Michael Ribers (postdoc).

Efter oplæggene inviteres der på ”akademisk speeddating”, hvor deltagerene kan få indblik i flere forskningsprojekter i sundhedsøkonomi på økonomisk institut.

Økonomisk Institut og Politrådet er vært for Økonomisk Eksploratorium.
Det er gratis, og det foregår altid på CSS i bygning 26, 3. sal (26.3.21) på torsdage kl. 16-18.

Økonomisk Eksploratorium er et forum, hvor vi deler viden om nye forskningsresultater på Økonomisk Institut. Hvert semester afholder vi et arrangement om måneden, alle med et tema, som tager afsæt i aktuel forskning på instituttet. Med arrangementerne åbner Økonomisk Institut dørene ind til forskningsmiljøet og viser hvordan økonomi kan bruges praktisk.
Det er en mulighed for studerende og alle andre med interesse for økonomi at møde forskere uden for forelæsningslokalerne. Økonomisk Eksploratorium er for dig, der bare gerne vil vide mere, og for dig, der måske savner inspiration til valg af kurser og emner til opgaveskrivning. Du behøver ikke at være bange for at der kun bliver talt med formler og græske bogstaver. Økonomisk Eksploratorium foregår på en niveau hvor alle kan være med.

Hver Eksploratorium giver plads til spørgsmål og dialog. Og så sørger vi for rigelige mængder kaffe og kage.