Økonomisk Eksploratorium #8

Økonomisk Eksploratorium – særarrangement om PISA 2018

Over en halv million 15-årige fra 80 lande/områder deltog i PISA-testen i 2018. Eleverne blev testet i læsning, matematik og naturfag hoveddomænet var læsning i 2018. Resultaterne af denne PISA-runde (PISA 2018) udgives den 3. december 2019, hvor der også åbnes op for at få adgang til PISA dataene på OECD’s hjemmeside.

Ekstern lektor cand. stat. Hans Bay vil fortælle om denne PISA undersøgelsen med fokus på de danske resultater.

PISA blev første gang gennemført år 2000 og er efterfølgende blevet gennemført hvert 3. år. Denne undersøgelse er dermed den 7. PISA undersøgelse. I den sidste PISA undersøgelse (PISA 2015) deltog 519.334 elever omfattende 73 lande/områder. Danmark har deltaget i alle runder.

På Polit bruges PISA datasættene især på kurserne i stikprøveteori og på sommerskolen for videregående statistik. Endvidere er der skrevet en række BA og specialer med udgangspunkt i PISA.


Det er OECD, der står for gennemførelsen af PISA og fra deres hjemmeside står der:

PISA er OECD’s Program for International Student Assessment. Hvert tredje år tester man 15-årige elever fra hele verden i læsning, matematik og naturfag. Testene er designet til at måle, hvor godt eleverne behersker disse nøglefag for at være forberedt på virkelige situationer i den voksne verden. Hvorfor vælge 15-årige? Fordi de fleste lande i en alder af 15 år kan beslutte, om de vil fortsætte deres uddannelse eller ej. De skal derfor være rustet til det voksne liv. PISA offentliggør resultaterne af testen et år efter, at eleverne er testet for at hjælpe regeringerne med at forme deres uddannelsespolitik. PISA-cyklusser henvises til det år, hvor eleverne blev testet. Derfor betyder PISA 2000, at eleverne blev testet i 2000, PISA 2003, i år 2003 og så videre.

Økonomisk Institut og Politrådet er vært for Økonomisk Eksploratorium.

Det er gratis, og det foregår altid på CSS i bygning 26, 3. sal (26.3.21) på torsdage kl. 16-18.


Økonomisk Eksploratorium er et forum, hvor vi deler viden om nye forskningsresultater på Økonomisk Institut.Hvert semester afholder vi et arrangement om måneden, alle med et tema, som tager afsæt i aktuel forskning på instituttet. Med arrangementerne åbner Økonomisk Institut dørene ind til forskningsmiljøet og viser hvordan økonomi kan bruges praktisk.
Det er en mulighed for studerende og alle andre med interesse for økonomi at møde forskere uden for orelæsningslokalerne. Økonomisk Eksploratorium er for dig, der bare gerne vil vide mere, og for dig, der måske savner inspiration til valg af kurser og emner til opgaveskrivning. Du behøver ikke at være bange for at der kun bliver talt med formler og græske bogstaver. Økonomisk Eksploratorium foregår på en niveau hvor alle kan være med.

Hver Eksploratorium giver plads til spørgsmål og dialog. Og så sørger vi for rigelige mængder kaffe og kage.