Fratrædelsesforelæsning: Jørgen Birk Mortensen – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Kalender > Øvrige arrangementer > Fratrædelsesforelæsnin...

Fratrædelsesforelæsning: Jørgen Birk Mortensen

Lektor Jørgen Birk Mortensen fylder 70 og fratræder sin stilling som lektor på Økonomisk Institut.