1. juli 2020

Mobilbrug i undervisningen skader ikke indlæring

INDLÆRING

Et stort forskningsprojekt blandt universitetsstuderende afslører, at brug af mobiltelefoner i undervisningssituationer ikke har en negativ indflydelse på indlæringen. Den nye viden vender konklusioner fra tidligere undersøgelser på hovedet. Forskerne fra Copenhagen Center for Social Data Sciences, SODAS, peger på at selve måden, vi undersøger store mængder data om social adfærd, bør ændres.

Undervisningssituation. Foto: Unsplash

Siden smartphonens indtog i vores hverdag har der været mange faglige diskussioner af, om det er godt eller skidt, at mobilen integreres i undervisningen. Vi bruger i stigende grad ny teknologi i læringssituationer, f.eks. til faktatjek og i quizzer, der tester, hvad vi har lært. Ofte har forskningen dog peget på, at de studerendes øgede adgang til ny teknologi i læringssituationer har en negativ indflydelse på deres karakterer.

Nu viser et to år langt studie blandt en større gruppe studerende på DTU, at indlæring og karakterer ikke bliver påvirket negativt, når de studerende har en mobil med til kurserne.

Velbegrundet skub til konsensus

- Den teknologiforskrækkelse, som har præget synet på brug af mobiler i undervisningen, skal vi ryste af os, lyder en væsentlig pointe fra adjunkt Andreas Bjerre-Nielsen, Copenhagen Center for Social Data Sciences (SODAS) ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Han og de øvrige forskere bag den nye viden mener, at de tidligere studier kan have hvilet på en iboende modstand, der har præget opfattelsen af mobilbrug og indlæring – snarere end der har været tale om en egentlig udfordring.

- Tidligere blev de studerende distraheret af andre ting end mobilen. Man kiggede f.eks. ud ad vinduet, når undervisningen ikke fængede. Jeg tror, at hvis vi havde haft data på, hvor tit studerende kiggede ud ad vinduerne før hen, så havde graden af distraktion svaret til det, vi ser i dag, hvor det er mobilen, der tager vores opmærksomhed, siger professor David Dreyer Lassen, der også er en del af forskerteamet bag den nye viden.

I undersøgelsen overvågede et forskerhold fra SODAS 470 universitetsstuderendes smartphone-brug kontinuerligt over to år for at finde sammenhængen mellem brug af smartphones i undervisningen og de studerendes akademiske præstation. Forskerne tog afsæt i den eksisterende litteratur, der viser, at de studerendes smartphone-brug har en negativ indflydelse på deres karakterer. Men de valgte en ny og mere nuanceret tilgang til undersøgelsen.

Brug for anden bølge af viden om teknologi og læring

Den mest almindelig måde at undersøge menneskers adfærd, er ifølge forskerteamet fra SODAS, at observere hvad folk gør over tid og så lave et gennemsnit. Men det mener de er for simpel en tilgang:

- I vores studie har vi set på de studerendes brug af mobiltelefoner på tværs af kurser, og vi har taget højde for individuelle forskelle og den kontekst, de studerende er i.  Det kan f.eks. være, at en studerende synes en bestemt underviser er kedelig og derfor griber telefonen. Eller man kan være træt og dårlig til at lære tidligt om morgenen. De faktorer har vi også set på, og det styrker vores resultat, fortæller Andreas Bjerre-Nielsen.

- Kigger man kun på en enkelt gruppe studerende og et enkelt kursus er det meget smal viden, man får, understreger han. Den måde at måle på, skal vi væk fra, mener forskerne, der håber at den nye metode kan inspirere andre.

Emner