27. januar 2012

Konkurrencerådet får ny formand

Professor i økonomi Christian Schultz er udnævnt som ny formand for Konkurrencerådet.

Christian Schultz, der er institutleder ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, har været medlem af Konkurrencerådet siden 2001 og har været rådets næstformand siden 2005.

Konkurrencerådet påser overholdelsen af konkurrencereglerne. Rådet træffer afgørelser i større sager, og i sager der kan have principiel betydning samt danne præcedens i andre sager. Konkurrencerådet består af en formand og 17 medlemmer, som udpeges af erhvervs- og vækstministeren på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer.