17. april 2024

Svingende kaffepriser presser vietnamesiske bønder mentalt

Mental sundhed

Vietnamesiske kaffebønder oplever markant større stress og psykiske vanskeligheder. Det skyldes meget omskiftelige kaffepriser på de internationale markeder, viser en ny undersøgelse, som udviklingsøkonomer står bag.

Vietnamesisk bonde indsamler kaffebønner.
Foto: Umma Roman Rim - Vecteezy.com

Mens din opkvikkende morgenkaffe kan blive billigere, når der er store udsving i verdensmarkedsprisen, er konjunkturerne en stor ekstra psykisk belastning for de bønder, der dyrker kaffen.

Det dokumenteres i et nyt internationalt studie om effekten af indkomstusikkerhed på vietnamesiske kaffebønders mentale sundhed.

"Vores resultater tyder på, at ikke alene fattigdommen, men også den risiko for fattigdom, som svingende priser forårsager, har en betydelig ekstra negativ effekt på det mentale velbefindende hos bønderne i lavindkomstlande," siger Finn Tarp, professor ved Københavns Universitet og leder af den udviklingsøkonomiske forskergruppe DERG.

Fattigdom og psykisk sygdom hænger sammen

Dårligt mentalt helbred er ifølge WHO en af de tungeste komponenter i den globale sygdomsbyrde. Denne byrde bæres i høj grad af mennesker i lavindkomstlandene, for psykisk sygdom og fattigdom hænger nøje sammen. Det anslås, at ikke mindre end 80% af verdens depressive lidelser forekommer i lav- og mellemindkomstlande, men de overses ofte, selvom de burde stå centralt i bekæmpelsen af fattigdommens mange dimensioner.

”De kraftigt voksende socioøkonomiske omkostninger ved psykiske sygdomme vækker med rette stigende bekymring internationalt. Derfor er det bydende nødvendigt at undersøge de underliggende kilder til psykisk sygdom og formulere effektive økonomisk-politiske modsvar og sociale indsatser,” påpeger Finn Tarp.

I Vietnam bidrager de ustadige kaffepriser til den mentale sundhedsbyrde ved at forringe bøndernes forventninger til fremtidig økonomi, øge deres kognitive belastning og alkoholforbrug – og ved at reducere bøndernes sociale kapital. De sover også dårligere, føler sig mere ensomme, er deprimerede, kan slet ikke koncentrere sig, som de plejer, og føler markant større diffus angst i en allerede ekstremt presset dagligdag.

Behov for et sikkerhedsnet

Den nye undersøgelse fortæller ikke alene noget om folkesundheden i Vietnam. Resultaterne kan med stor sandsynlighed overføres til andre lav- og mellemindkomstlande, hvis befolkninger er stærkt afhængige af landbrugseksport, vurderer forskerne.

Undersøgelsen peger på behovet for effektive sociale sikkerhedsnet, der kan beskytte småbønder mod prisudsving på verdensmarkedet.

"Regeringerne bør overveje at indføre politikker, der stabiliserer landbobefolkningens indkomster, f.eks. ved at tilbyde prisforsikring eller øge adgangen til markedsbaseret risikostyring," foreslår Finn Tarp og uddyber:

"Det er samtidig vigtigt at øge bevidstheden om det særlige problem med psykiske lidelser hos bønderne og tilbyde støtte til dem, der er ramt. Bedre materiel velstand er nødvendig for at bekæmpe fattigdommen, men der skal mere til for at øge den enkeltes livskvalitet."

Studiet ”Commodity price volatility and the psychological well-being of farmers” har Finn Tarp gennemført sammen med Saurabh Singhal fra Lancaster University. Det er publiceret i American Journal of Agricultural Economics og kan læses her.

Kontakt

Finn Tarp
Professor, Development Economics Research Group, Københavns Universitet
Mail: finn.tarp@econ.ku.dk 
Tlf.: 93 50 91 61

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: 93 56 53 29

Emner

Læs også