1. marts 2012

Overrækkelse af anden Boston Consulting Group Pris for bedste bachelorprojekt.

Boston Consulting Group har taget initiativ til at oprette en pris for bedste bachelorprojekt. Prisen er på kr. 10.000 og skal uddeles både forår og efterår.

Første overrækkelse foregik i september 2011, og den 24. februar 2012 overraktes prisen for bedste projekt skrevet i efteråret 2011

Simon Larsen fra BCG motiverede tildelingen af prisen til Helene Wandsøe og Katarina Jensen. De havde skrevet en opgave om Effekterne af starthjælpens indførelse på flygtninges beskæftigelse. Med professor Søren Leth-Petersen som vejleder.

Opgaven behandlede et samfundsrelevant emne, der var tale om en høj grad af selvstændighed både ved konstruktionen af dataset og ved gennemførelsen af undersøgelsen, det faglige niveau var højt og den valgte teknik (regressions-diskontinuitet) moderne. Alligevel var opgaven let at forstå og konklusionerne klare.

billedet ses Simon Larsen i samtale med Katarina Jensen (Helene Wandsøe var på studieophold i udlandet)