23. juni 2015

Nyt lys over skat på finansielle handler

Peter Norman Sørensen modtager Sapere Aude top-forskerbevillingen. Den giver mulighed for at kaste nyt lys over spørgsmålet, om en skat på finansielle transaktioner er til større gavn end ulempe, og om skattens provenu kan bidrage til at forbedre samfundets velfærd.

- I finansielle markeder er det udbredt, at de handlende har forskellig information om de aktier, de køber og sælger. Det kan begrænse den enkelte handlende, for hvem ønsker at købe en aktie af en sælger, der ved noget dårligt om aktiens værdi? Vi vil blandt andet se på, om en skat på finansielle transaktioner kan give mere ensartet information på aktiemarkedet og dermed være med til at reducere risikoen for at begå en dårlig handel, fortæller Peter Norman Sørensen.

Sapere Aude-bevillingernes latinske navn betyder ”vov at vide” og uddeles hvert år af Det Frie Forskningsråd til en række af Danmarks mest toneangivende forskere inden for områderne sundhed, natur og teknologi samt humaniora og samfundsvidenskab.

Læs portrættet af Peter Norman Sørensen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside