30. maj 2011

Translokation og uddeling af Euroclearpriser

Torsdag den 26. maj afholdtes forårets translokationshøjtidelighed. Alle studerende, der havde afleveret speciale siden translokationen i november, var inviterede sammen med deres nærmeste familie.

Semestrets gæstetaler var generalsekretær i Dansk Røde Kors, cand. polit. Anders Ladekarl. Han var net-op hjemvendt fra Mozambique og fortalte om, hvordan nødhjælpsarbejde ofte orienteres mod at styrke erhvervsgrundlaget for de fattigste i ulandene – økonomiske principper og ræsonnementer er bærende for arbejdet i en nødhjælpsorganisation.

Herefter uddeltes Euroclearpriserne for 2011. Modtagerne var:
Damoun Ashournia, PhD-studerende, Christian Heebøll-Christensen, PhD-studerende, som hhv. er og skal på, studieophold ved et amerikansk universitet. William Elming, kandidatstuderende, som skal besø-ge University of California, Santa Barbara.

I Instituttets tale understregede Peter Erling Nielsen de færdige kandidaters moralske pligt til – gruppen af cand. polit’er er ekstremt privilegeret - at engagere sig i den økonomiske debat og i samfundet generelt.

Endelig var der reception for deltagerne.

billede 1 ses William Elming mens billede 2 er fra receptionen.