26. maj 2011

The Heilmann Cornell/Copenhagen Universities scholarship program. 15tth Anniversary Celebration.

Årets uddeling af Heilmann-stipendiet var noget særligt. Vi fejrede den 15. uddeling, og det blev markeret ved, at beløbet var sat op til $ 20.000 ligesom overrækkelsen foregik den 24. maj 2011 på den amerikanske ambassadørs residens Rydhave. Mange af de 14 ”Heilmann alumni” var mødt frem.

Prismodtageren var Camilla Ringsted, der tager til Cornell bl.a. for at forsætte sit arbejde med at udvikle modeller til måling af finansiel stabilitet; det var emnet for hendes bachelorprojekt, hvor hun blev vejledt af professor Peter Norman Sørensen. Cornell har også optaget Jesper Riis-Vestergaard Sørensen, som har planer om at arbejde med general ligevægtsteori.

Ved overrækkelsen på Rydhave, hvor Cornell University var repræsenteret ved Dean Sarah Hale, motiverede ambassadør Laurie S. Fulton tildelingen af stipendiet til Camilla Ringsted. Ambassadør Fulton understregede betydningen af akademisk samarbejde i almindeligt og vigtigheden af fokus på finansiel stabilitet. Flemming Heilmann talte om motivet bag oprettelsen af stipendiet: ønske om styrke de akademiske bånd mellem Danmark og USA gennem samarbejde med et af USA's bedste universiteter. Endelig understregede Peter Erling Nielsen betydningen – for både den enkelte studerende, Økonomisk Institut og for det dansk-amerikanske samarbejde – af stipendiet. ”Vi er Judy og Flemming Heilmann dybt taknemmelige, for stipendierne, for formidlingen af samarbejdet med Cornell og for den indlevelse og venlighed, hvormed de har mødt vores studerende på Cornell”.

Københavns Universitet har i anledning af stipendieuddelingen udsendt denne pressemeddelelse: Læs pressemeddelelsen - klik her!

På billedet – taget i haven ved Rydhave – ses fra venstre Camilla Ringsted, Judy Heilmann, Flemming Heilmann og Jesper Riis-Vestergaard Sørensen.

Omtale af Heilmann-stipendiet på Cornell’s hjemmeside