17. maj 2011

Ny stor bevilling til DERG

Professor Finn Tarp og DERG har modtaget en ny bevilling med finansiering fra den mozambikanske regering på 14,3 mio kroner med henblik på, at Økonomisk Instituts gruppe for udviklingsøkonomi (DERG) i 2011-14 kan forsætte sit mangeårige arbejde i Mozambique. De tematiske områder, der skal dækkes i den fremadrettede forskning omfatter bl.a. udvikling af den private sektor, vækst og omformning af landbruget, fattigdomsanalyser og husholdningers velfærd, og langsigtede dynamiske vækst og strukturændringer i den mozambikanske økonomi. Forskningen skal gennemføres i samarbejde med det Nationale Kontor for Studier og Politik Analyse (DNEAP), der hører under det mozambikanske Udviklings- og Planlægningsministerium. Det er desuden aftalt mellem parterne, at der skal mobiliseres yderligere finansiering til en række husholdnings- og virksomhedsundersøgelser, som vil danne datagrundlag for en række af de planlagte studier.