11. februar 2011

Morten Bennedsen og Christian Schultz’s arbejde om udlicitering optaget i Journal of Public Economics

Morten Bennedsen og Christian Schultz’s arbejde om udlicitering optaget i Journal of Public Economics:

Udlicitering af offentlige serviceopgaver sluger en stadig større del af de offentlige budgetter og står stadigt mere centralt i den politiske dagsorden. Men hvem skal beslutte, og hvordan skal udlicitering foregå, så borgerne får bedst muligt service for færrest skattekroner?

Udliciteringsbeslutningen delegeres ofte til underordnede af den politisk valgte leder, hvad indflydelse har det? 

Hvad kan man gøre for at sikre kvaliteten af servicen, når den leveres af private virksomheder?

Morten Bennedsen og Christian Schultz leverer nye svar på disse spørgsmål i deres artikel ”Arm’s Length Delegation of Public Services”, der netop er blevet antaget til offentliggørelse i Journal of Public Economics.