10. januar 2012

Ny bevilling til DERG

Professor Finn Tarp og DERG har modtaget en ny bevilling (med finansiering fra Danida) til at gennemføre husholdsningssurveys i fem provinser i Vietnam i 2012-13. Bevillingen er kommet i hus efter et internationalt udbud. Bevillingen er på knap 2 millioner kroner og dækker såvel forskningstid som diverse andre udgifter. Danida dækker herudover omkostningerne til selve gennemførelsen af undersøgelserne i Vietnam. Denne bevilling vil gøre det muligt at videreføre DERGs mangeårige husholdsningspanel, der bruges til at analysere udviklingen i de mest tilbagestående provinser i Vietnam.