7. februar 2011

Socialøkonomisk Samfund uddeler Zeuthen Prisen 2010

Vinderen af Zeuthen Prisen 2010 blev Mette Foged for artiklen "Wage Effects on International Return Migration". Artiklen er baseret på et speciale, vejledt af Jakob Roland Munch, og undersøger empirisk løneffekterne af den økonomiske tilskyndelse til ind- og udvandring. Ved at benytte både register- og undersøgelsesdata konkluderer artiklen, at der er en betydelig løngevinst forbundet med både ud- og indvandring for mænd, mens der ikke skønnes at være en effekt for kvinder.

Bestyrelsen ønsker Mette Foged tillykke med prisen på 12.500 kr. og vil gerne takke de øvrige deltagere og deres vejledere for at have deltaget i konkurrencen. Desuden skal rettes en særlig tak til professorerne Mette Ejrnæs og Carl-Johan Dalgaard for deres deltagelse i bedømmelsesudvalget.

Socialøkonomisk Samfund, SØS: https://www.econ.ku.dk/soes