2. april 2013

Annemarie og Erling Kristiansens fonds uddeling af priser og legater 2013

Torsdag den 21. marts 2013 uddelte Annemarie og Erling Kristiansens fond ved en højtidelighed i Udenrigsministeriet fire Mikael Kristiansen priser på hver kr. 125.000 til stud. polit'erne Nick Fabrin Nielsen, Casper Bork, Sophie Jelstrup og Astrid Hvam Høgsted. Alle fire prismodtagere planlægger deltagelse i masteruddannelser ved britiske universiteter. Ved samme højtidelighed blev Annemarie og Erling Kristiansens Legat uddelt til fire medarbejdere i Udenrigsministeriet, nemlig Lars Bo Larsen, Dorthea Damkjær, Rasmus Abildgaard Kristensen og Tanja Vestergaard-Hinds.

billedes ses ambassadør Eigil Jørgensen (fondens bestyrelse), departementschef Claus Grubbe, Udenrigsministeriet, Nick Fabrin Nielsen, Casper Bork, Sophie Jelstrup, Astrid Hvam Høgsted, Peter Erling Nielsen, Dorthe Damkjær og Lars Bo Larsen. Rasmus Abildgaard Kristensen og Tanja Vestergaard-Hinds var bortrejst.