1. marts 2013

McKinsey prisen - for efteråret 2012

McKinsey prisen på 10.000 kr. for bedste økonomiske øvelsesbidrag på økonomistudiet i efteråret 2012 blev uddelt fredag den 15. februar 2013. Prisen gik til stud. polit Sarah Sander Nielsen for øvelsesoplægget: Intergenerationel overførsel af humankapital. Besvarelsen var indstillet af Niels Ploug, der varetog øvelsen Social Ulighed.

Rune Bundgaard fra Mckinsey udtalte, at emnet var både konkret og med stor akademisk og politisk relevans. Opgaven indeholder kritisk gennemgang af andre bidrag, og en klar stillingtagen robustheden af egne resultater.

Champagneprisen – for et øvelsesoplæg, der er både usædvanligt og kreativt – gik til Edward Webb, der havde skrevet om auktioner i den indiske Premier League i cricket. Besvarelsen var indstillet af Christian Hjorth-Andersen, der varetog øvelsen Sports Economics.

Om dette øvelsesoplæg blev sagt, at den røde, auktionsteoretiske tråd fastholdes stringent, og at der anvendes avanceret økonometri, som forklares på tilgængelig vis. Opgaven er særlig god at læse, fordi forfatteren ikke skjuler sin glæde ved cricket.

På billedet ses Malthe Clausen, Rune Bundgaard (begge McKinsey), Sarah Sander Nielsen, Ed Web og Christian Brunhøj (McKinsey)