6. oktober 2022

Ny institutleder på Økonomi: Vi skal have flere kvindelige kolleger

Henrik Hansen foran Økonomisk Institut
Henrik Hansen foran Økonomisk Institut.

Det bliver et velkendt ansigt, der sætter sig i institutlederstolen på Økonomisk Institut 1. marts 2023.

 

Professor Henrik Hansen har haft sin gang på Økonomi siden 2013 og har blandt andet været med til at udvikle og lede kandidatuddannelsen i Global Development. Nu skal han lede hele instituttet i processen frem mod en mere lige fordeling af mandlige og kvindelige kolleger.

Dekan Mikkel Vedby Rasmussen siger om ansættelsen:

”Henrik Hansen er den rigtige økonom på det rigtige tidspunkt for instituttet. Han har gode værdier, som vil være hans basis for at skabe et mere rummeligt og mangfoldigt studie- og arbejdsmiljø på instituttet. Jeg ved, at Henrik ikke er bange for forandring, og at han får tingene gjort – og sørger for, at både han selv og dem omkring ham har det sjovt samtidig. Den måde at arbejde på sætter jeg også pris på, så jeg glæder jeg mig til at arbejde sammen med Henrik.”

Den kommende institutleder svarer her på fire spørgsmål om det arbejde, der ligger foran ham.

1. Hvad er det første du vil tage fat på?

”Først og fremmest skal jeg have talt med alle medarbejderne på Instituttet. Vi har arbejdet meget hjemme, og jeg har været fokuseret på Global Development-uddannelsen, så der er mange medarbejdere, jeg ikke har talt med (i lang tid).

I min snak med hver medarbejder skal vi blandt andet have talt om, hvordan vi kan sikre en mere ligelig kønsfordeling i det videnskabelige personale. Jeg vil samtidig høre, om der er gode idéer til organiseringen af instituttet. Vi har en meget flad struktur, og det har i det store hele fungeret godt, men det er ikke oplagt, at det er den bedste løsning fremadrettet for instituttet. Jeg vil derfor lytte til, hvad medarbejderne mener om vores struktur.

Samtidig med samtalerne vil jeg sikre, at vi får revideret vores ansættelsesprocedurer for alle nye videnskabelige medarbejdere, som vi besluttede i Project Dignity.”

Jeg glæder mig meget til den dag, jeg kan fortælle 'Kvinder På Polit', at der er flere professorer, der er kvinder, end professorer, der hedder Henrik, på Økonomisk Institut.

Henrik Hansen

2. Hvad ser du som den største udfordring for Økonomi – både som fag og institut – de næste fem år?

”Den økonomiske profession er mandsdomineret, og vi ved fra en række gode studier, at vi som profession er sakket agterud i forhold til de øvrige samfundsvidenskabelige fagområder og STEM-fagene. Vi skal derfor både som profession og på Økonomisk Institut sikre en mere ligelig kønsfordeling. Det har vi lovet hinanden, og det skal vi levere på!”

3. Hvad glæder du dig mest til?

”Jeg glæder mig meget til den dag, jeg kan fortælle ’Kvinder På Polit’, at der er flere professorer, der er kvinder, end professorer, der hedder Henrik, på Økonomisk Institut.

Jeg ser også frem til den dag, vi åbner et nyt grundforskningscenter, som kan overtage stafetten fra CEBI (Center for Economic Behavior and Inequality) og fortsætte instituttets stærke forskning.”

Det kræver en sund nervus vestibuare at balancere behovet for forandring med behovet for stabilitet og trygge rammer. Jeg kommer til at udfordre de medarbejdere, som ønsker at fastholde de bestående hierarkier og rammer. Samtidig kommer jeg til at skuffe de medarbejdere, som forventer store og hurtige forandringer i selvsamme hierarkier.

Henrik Hansen

4. Hvad tror du, bliver den største udfordring?

”På ØI står vi både over for velkendte og (næsten) ukendte udfordringer. Blandt de velkendte udfordringer tænker jeg, at det kræver en sund nervus vestibuare at balancere behovet for forandring med behovet for stabilitet og trygge rammer. Jeg kommer til at udfordre de medarbejdere, som ønsker at fastholde de bestående hierarkier og rammer. Samtidig kommer jeg til at skuffe de medarbejdere, som forventer store og hurtige forandringer i selvsamme hierarkier. Jeg håber og tror selvfølgelig på, at jeg kan balancere det, så vi samlet set bliver en endnu bedre studie- og arbejdsplads. I kort form siger jeg vist blot, at det altid er en stor udfordring at udstikke en retning, der sikrer trivsel og arbejdsglæde blandt mennesker med stor forkærlighed for selvledelse.

Blandt de ukendte udfordringer er udspillene til reformer af uddannelsessektoren nok de største. Vi ved ikke præcis, hvordan de politiske krav til os vil se ud, men jeg forventer, at vi kommer til at omlægge flere af de uddannelser, vi er involverede i. Det bliver en stor udfordring at omstille Økonomisk Institut fra en lang årrække med høj vækst til de kommende år med potentielt stagnerende eller ligefrem faldende budgetter.”

Henrik Hansen tiltræder som institutleder 1. marts 2023.

 

Kontakt

Henrik Hansen
Professor og kommende institutleder, Økonomisk Institut
Mail: henrik.hansen@econ.ku.dk
Telefon: 35 32 44 05
Mobil: 26 53 93 50

Line Louise Bahner
Kommunikationsrådgiver
Mail: liba@samf.ku.dk
Telefon: 35 33 60 89

Emner

Læs også