28. april 2020

Ny bevilling: Krisehåndtering i danske virksomheder

Niels Bohr Professor Morten Bennedsen
Niels Bohr Professor i økonomi Morten Bennedsen skal lede nyt forskningsprojekt, som er støttet med coronamidler fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Allerede om en måned vil landets virksomheder kunne få hjælp til at styre bedst muligt igennem coronakrisen. Hjælpen får de fra de første resultater af det forskningsprojekt, som professor Morten Bennedsen ved Økonomisk Institut, KU, netop er bevilget støtte til fra Danmarks frie Forskningsfond. Efter at have indsamlet, analyseret og formidlet resultaterne af en indledende undersøgelse, følger forskerholdet op med endnu en repræsentativ undersøgelse og en analyse, der udbygger den indledende hjælp til at generere et nyt datamateriale, der kan gøre os klogere på kriserobuste virksomheder.

Den pandemiske coronavirus har trods regeringens roste hjælpepakker ramt dansk økonomi med chok-effekt. De fremtidige konsekvenser beror på gætterier og usikre analyser, fordi pandemien er uden fortilfælde i moderne tid. Vi mangler blandt andet en fundamental viden om konsekvenserne af krisen for virksomhedernes beskæftigelse og overlevelse på kort og mellemlangt sigt.

Med det ny forskningsprojekt, Krisehåndtering i danske virksomheder, ledet af Niels Bohr professor Morten Bennedsen og støttet af Danmarks Frie Forskningsfond, søger forskningsholdet svar på spørgsmålene: Hvordan rammer krisen den enkelte virksomhed? Hvad gør virksomhederne for at overleve? Hvad er konsekvenserne for de ansatte? Hvilke ledelsesmæssige tiltag gør virksomhedsledere for at minimere omkostningerne ved krisen? Hvordan virker regeringens hjælpepakker?

Hurtig hjælp til virksomheder

Forskningsprojektet vil allerede være klar med den første rapport inden for ca. en måned. Rapporten bliver offentligt tilgængelig for alle, og den skal støtte danske virksomheder i den bedst mulige krisehåndtering. Rapporten er til direkte brug i virksomheder, men også rådgivere og det relevante embedsværk kan forestilles at have gavn af den helt unikke og aktuelle viden om, hvad der reelt bærer virksomheder helskindet gennem coronakrisen.

Konsekvenserne på sigt

Efter den indledende undersøgelse og analyse vil projektets forskningshold koble endnu en spørgeskemaundersøgelse med dansk registerdata for at analysere konsekvenserne af coronakrisen på både kort og mellemlangt sigt, og for at få mere viden om, hvad der kendetegner kriserobuste virksomheders ejerskab, organisering og ledelsespraksis.

Projektet løber året ud og  forventes ud over videnskabelige publikationer at munde ud i to rapporter, der deles direkte med interessenter. Bevillingen fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet er på 1,1 mio. kr.

Team af eksperter

Ud over forskningsprojektets leder, Morten Bennedsen, består holdet bag projektet af nationale og internationale eksperter:

  • Frederik Plum Hauschultz, postdoc ved Økonomisk Institut, KU
  • Daniela Scur, lektor ved Dyson School of Applied Economics and Management at Cornell University
  • Birthe Larsen, lektor ved Copenhagen Business School
  • Ian M. Schmutte, lektor ved Terry College of Business, University of Georgia