4. oktober 2023

Mindeord: Christian Hjorth-Andersen (1944-2023)

MINDEORD

Christian Hjorth-Andersen (født 28. november 1944) er død den 28. september. I hele sit voksne liv fra studietiden til pensioneringen var han knyttet til Økonomisk Institut, København Universitet. Han var stud.polit. 1963-1971 og blev kort efter eksamen ansat på Instituttet. Han fik ph.d.-graden i 1975, blev lektor i 1977, doktor i 1987 og professor i 1990.

Christian Hjorth-Andersen
Christian Hjorth-Andersen

Christians forskningsområde omfattede i hovedsagen tre ret forskellige områder; miljøøkonomi, industriøkonomi og kulturøkonomi. Han skrev ph.d.-afhandling om miljøøkonomi og bevarede kontakten med området gennem hele sin karriere; f.eks. sad han i Nordisk Programkomite for Miljøforskning 1991-1998. Disputatsen fra 1987 handlede om kvalitet, og hypotesen, der blev testet empirisk, var, at prisen er en dårlig indikator for kvalitet. De sidste mange år var hans hovedinteresse kulturøkonomien, og her deltog han både i det internationale forskningsmiljø, bl.a. som medlem af redaktionsudvalget for Journal of Cultural Economics, og i den danske debat, bl.a. med bøgerne Teaterøkonomi (1991), Bogmarkedet i Danmark (1996), og Hvad koster kulturen? (2013).

Han var ikke nogen stille indadvendt forsker, men havde hele livet igennem stærke meninger om både universitetets og samfundets ledelse og lagde ikke skjul på dem. Under studenteroprøret i 1968 var han stærkt engageret i kampen mod ”professorvældet” og blev valgt ind i studenterrådet for de samfundsvidenskabelige studerende 1968-1970. Det var på en tid, da studenteroprøret var antiautoritært, men endnu ikke marxistisk, og det passede Hjorth-Andersen fint.

Senere fik han centrale positioner i de styrende organer på København Universitet; bl.a. var han formand for Det Statsvidenskabelige Studienævn 1980-82, prodekan 1989-93 og en magtfuld dekan for Samfundsvidenskabelige Fakultet i årene 1993-1997. Han var faktisk også opstillet som kandidat til rektorposten i 1997, men blev ikke valgt.

Også uden for universitetet havde han tillidsposter af mange forskellige slags, både offentlige og mere private. Han var bl.a. sagkyndigt medlem af Monopolrådet 1987-89, medlem af kulturministeriets forskningsudvalg 1994-98, af Konkurrenceankenævnet 1994-96 og igen fra 2005, formand for Energiklagenævnet 2005 og mange lignende udvalg og nævn.

Christian var også i sin ungdom stærkt engageret i fagforeningsarbejde. Han havde tillidsposter i DJØF fra 1972, først i overenskomstsessionen og i 1977-78 som medlem af Jurist- og Økonomforbundets hovedbestyrelse.

Det var ikke kun inden for universitetets mure, at Hjorth-Andersen arbejdede for at udbrede videnskaben og sit fag; i de sidste mange år af sin universitetskarriere spillede Folkeuniversitetet og Nationaløkonomisk Forening en stor rolle for ham. Han kom i programudvalget for Københavns Folkeuniversitetet i 1987, i bestyrelsen i 1993 og blev formand i 2005.

Også i Nationaløkonomisk Forening gjorde han en stor indsats. Han var i foreningens bestyrelse 1994-1999 og formand 1995-99. Fra 1999 var han ansvarshavende redaktør for foreningens tidsskrift Nationaløkonomisk Tidsskrift. Han blev derfor også udnævnt som æresmedlem af foreningen i 2018.

Det er en temperamentsfuld, uortodoks og engageret forsker med alsidige interesser inden for både sit fag og samfundet, der nu er gået bort.

Emner