14. juni 2023

Mette Ejrnæs bliver ny vismand

økonomi

Når Mette Ejrnæs indtræder i rollen som ny vismand efter Nabanita Gupta, vil formandskabet bestå af formand Carl-Johan Dalgaard, Lars Gårn Hansen, Jakob Roland Munch og Mette Ejrnæs.

Mette Ejrnæs bliver ny vismand

Hvis det skulle komme som en overraskelse, at Mette Ejrnæs nu indtræder i rollen som vismand, kan det tilskrives Mettes ydmyge fremtoning. For som som lektor på CBS, Birthe Larsen i dag skriver på Twitter, så har Mette fokus på de samfundsmæssige problemstillinger i sin forskning.

Mette har opbygget erfaring med det myndighedsrådgivende arbejde fra sit medlemskab i Ydelseskommissionen fra 2020-21, og hun har netop sammen med resten af Lønstrukturkomiteen, som har virket siden 2021, aflagt rapport over de seneste to års arbejde.

Birthe Larsens tweet om udnævnelsen af Mette Ejrnæs

Børne- og Undervisningsministeriet har hun samarbejdet med siden 2021, hvor ministeriet bevilgede hende et større forskningsprojekt, der skal undersøge effekten af de mange omstændigheder og valg, der har betydning for børn i løbet af deres skoletid.

Allerede inden samarbejdet med ministeriet var børns velfærd et stærkt interesseområde for Mette. Hun har på en bevilling fra Trygfonden studeret effekten af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Derudover beskæftiger hun sig i sin forskning med spørgsmål i relation til emnerne lønninger og arbejdsudbud; fertilitet; indkomst og forbrug.

”Det er med glæde, at jeg har udnævnt en ny vismand. Vismandsinstitutionen har eksisteret siden 1962 og har gennem tiderne beriget den økonomiske debat om forskellige økonomiske problemstillinger. Vismændene fungerer uafhængigt og har en fornem rolle i at omsætte den nyeste forskning til konkrete politiske anbefalinger. Jeg ønsker Mette Ejrnæs tillykke med udnævnelsen.”

De Økonomiske Råd

De Økonomiske Råd er en uafhængig institution under Økonomiministeriet. DØRs består af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd.

Rådene ledes af et fælles formandskab bestående af fire uafhængige nationaløkonomer, også kaldet vismændene. I rådene sidder desuden repræsentanter for  arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer, miljøorganisationer, regeringen og Nationalbanken samt særligt kyndige.

Traditionelt mødes Det Økonomiske Råd to gange om året, mens Det Miljøøkonomiske Råd holder ét årligt møde. For begge råd gælder det, at formandskabet til møderene fremlægger et udkast til en rapport, et såkaldt diskussionsoplæg. Diskussionsoplægget indeholder formandskabets analyser og vurderinger af forskellige økonomiske problemstillinger.

Formandskabet har til opgave at overvåge de offentlige finanser, altså at fungere som finanspolitisk vagthund, samt at overvåge og analysere produktivitets-udviklingen.

Emner