9. august 2023

Man tager ikke uden videre toget i 12 timer

Duplik af professor Mogens Fosgerau og tenure track adjunkt Frikk Nesje (Økonomisk Institut) i Uniavisen den 9. august 2023.

God forskning forudsætter, at man engang imellem tager flyet. Ikke mindst, fordi man simpelthen ikke lige »uden videre« rejser 12 timer i tog, hvis man drømmer om et liv ved siden af arbejdet.

LÆS OGSÅ: Selvfølgelig skal KU føre en ambitiøs klimapolitik

Vores grundsynspunkt i debatten er, at samfundets omstilling til klimaneutralitet bør ske så smertefrit og med så få omkostninger som muligt. Omkostninger er et bredt begreb, der dækker alt forbrug af ressourcer. Det vil ikke bare sige penge, men også for eksempel forskeres tid.

På den baggrund argumenterer vi i vores oprindelige debatindlæg for, at restriktioner på forskeres rejseaktivitet er en uforholdsmæssig dyr form for klimapolitik, som besværliggør omstillingen unødigt.

LÆS OGSÅ: KU’s klimapolitik hæmmer forskningen

Vi observerer, at det bærende element i de 17’s modargumentation er, at KU skal »gå forrest« og »vise vejen«. Det lyder jo flot, men det argumenterer grundlæggende ikke for, hvorfor det netop er deres vej, der er den rette.

En vigtig forudsætning

Den første af pointerne i replikken er, at en lille gruppe etablerede forskere, der rejser meget, sagtens kunne begrænse denne aktivitet uden, at det ville gå ud over det internationale forskningssamarbejde. Her mener vi omvendt, at folk sikkert har gode grunde til at rejse, når de gør det. Så sjovt er det heller ikke at være meget væk hjemmefra.

LÆS OGSÅ: Nyt grønt forskernetværk: Klimakrisen kræver, at vi bygger bro mellem forskning og politik

Dernæst skriver de, at flyrejser ikke er et »mål for god forskning«. Det kunne vi heller ikke finde på at påstå. Vi siger derimod blot, at international tilstedeværelse er en vigtig forudsætning for god forskning.

Klimaet er ikke det eneste, der betyder noget

Mogens Fosgerau og Frikk Nesje, Økonomisk Institut

For at underbygge argumentet om, at flyrejser ikke er vigtige for forskere, henviser replikken til to små korrelationsstudier, som ikke finder nogen sammenhæng mellem forskningsmæssig produktivitet og rejseaktivitet.

Nu er små korrelationsstudier imidlertid ikke meget værd som evidens. Det er derimod et studie i The Economic Journal – et toptidsskrift i økonomi – som bruger et naturligt eksperiment til at opnå evidens, som med stor rimelighed kan fortolkes som kausal.

Her konkluderes meget solidt, at aflysningen i sidste øjeblik af 2012-årsmødet i American Political Science Association reducerede sandsynligheden for fælles artikler med tendens til, at de bedre artikler faldt bort.

12 timer i toget

En anden ting, vi studser over, er de 17’s ønske om at begrænse rejser, der »uden videre« kan nås med andre transportmidler. Her vil »uden videre« åbenbart sige op til 8 eller 12 timer i tog. Det betragter vi som en væsentlig omkostning for forskere, som har et privatliv foruden et arbejde.

De 17 mener, vi har glemt, at vi befinder os i en nødsituation, hvorfor det er nødvendigt at gøre ‘mere’. Det har vi ikke glemt, men vi fastholder alligevel, at det er en god ide at opnå omstillingen til klimaneutralitet så smertefrit og med så små omkostninger som muligt.

LÆS OGSÅ: Studerende protesterer mod manglende klimaambitioner i KU’s strategi

For der er jo mange steder i samfundet, hvor vi sagtens kan bruge flere ressourcer. Klimaet er ikke det eneste, der betyder noget, selv om det nogle gange kan lyde sådan.

Vi vil gerne opfordre til, at det bliver et fokus i debatten fremover, at omstillingen nås så let og billigt, som vi kan. Det frigør ressourcer til andre gode formål, og det øger sandsynligheden for, at vi faktisk når vores klimamål.

Emner