8. maj 2024

Lederes indflydelse på stigende ulighed

Bevilling

Med en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond skal økonom Daniel le Maire udforske, hvordan ledelsesfilosofi og værdier blandt topledere kan medvirke årtiers stigende ulighed i industrilande.

Lederskab på vandretur.
Foto: Jehyun Sung, Unsplash

I de sidste fire årtier er indkomstuligheden steget i mange af de industrialiserede lande. F.eks. er den del af den samlede indkomst, som den rigeste procent af befolkningen råder over, steget, samtidig med at arbejdskraftens andel af den nationale indkomst er faldet.

Litteraturen har primært forklaret udviklingen med faktorer som international handel, teknologiske fremskridt og automatisering.

I projektet ”Shaping the Corporate Management Culture” vil en international forskergruppe undersøge, i hvilket omfang og hvordan ledelsesfilosofi og værdier blandt topledere kan være en medvirkende årsag til den observerede stigende ulighed.

”Det er ikke kun af historisk betydning, men er måske vigtigere end nogensinde som følge af udbredelse af kunstig intelligens, der har potentialet til at give store produktivitetsforbedringer og fundamentalt ændre arbejdsmarkedet,” påpeger Daniel le Maire, lektor ved Økonomisk Institut, som anfører projektet.

Bidrager til en større agenda

I forskningsprojektet, som Danmarks Frie Forskningsfond har valgt at støtte med 6,1 mio. kr., benyttes en kombination af administrative registerdata og surveydata fra Danmark til empirisk at undersøge, hvordan ledelsesfilosofi udbredes, og hvilken betydning det har for fordelingen af overskud mellem aktionærer og arbejdere.

”Vi fokuserer derudover specifikt på, hvilken rolle erhvervsøkonomiske uddannelser spiller i at ændre personlige værdier og visioner. Vores projekt bidrager til en større forskningsagenda, der undersøger, hvilken rolle vigtige aktører og normer spiller for udviklingen på arbejdsmarkedet,” forklarer Daniel le Maire.

De øvrige forskere bag projektet er Alex Xi He (University of Maryland, Smith School of Business), Daron Acemoglu (MIT, Economics Department), Sydnee Caldwell (UC Berkeley, Haas School of Business) og Moira Daly (Copenhagen Business School).

Kontakt

Daniel le Maire
Lektor, Økonomisk Institut
Mail: daniel.le.maire@econ.ku.dk
Telefon: 35 32 30 63

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også