31. marts 2009

Midler fra GIGA

Professor Finn Tarp har fået en bevilling på i alt 174.000 euro. Disse midler skal bruges til at fremme samarbejdet mellem GIGA og Økonomisk Instituts udviklingsøkonomiske gruppe (DERG) gennem ansættelse af en post doc i 3 år fra 1. april 2009. Denne post doc skal deltage i DERGs internationale forskningsaktiviteter med særligt henblik på forskning i teknologi og udvikling.