1. juni 2023

Genmodificerede afgrøder kan hjælpe både mennesker og natur

Landbrug

De er kontroversielle og de fleste steder forbudt at dyrke. Ny økonomisk forskning viser dog, at genmodificerede afgrøder giver større udbytte, særligt i fattigere lande. Det kan også komme miljøet til gavn, da man kan bruge mindre jord til landbrug og mere til natur.

GMO-majsmark i USA.
GMO-majsmark i USA. Foto: David Prasad, Flickr

Under perfekte forhold giver genmodificerede (GM) afgrøder ikke større høstudbytte end konventionelle afgrøder. Men hvor skadedyr og ukrudt er udbredt, kan GM-afgrøder, som er designet til at være resistente over for ukrudtsmiddel og skadedyr, øge udbyttet.

Den effekt er velkendt fra kontrollerede forsøg. Hvordan og hvor meget GM-afgrøder i praksis har påvirket globalt høstudbytte, høstet areal, og handel med landbrugsvarer har derimod været uvist. I hvert fald indtil nu, hvor økonomerne Casper Worm Hansen og Asger Mose Wingender fra Københavns Universitet ved hjælp af de nyeste statistiske metoder har sat tal på.

”Især i fattigere lande finder vi positive virkninger på udbytterne. Faktisk ville en verden uden GM-afgrøder have brug for et ekstra dyrkningsareal svarende til hele Spaniens størrelse for at holde den globale landbrugsproduktion på 2019-niveau,” fortæller Asger Mose Wingender.

Kan bekæmpe fattigdom

GM-afgrøder har stadig et stort uforløst potentiale. Mange steder står et forbud mod genmodificering af afgrøder i vejen for en mere effektiv udnyttelse af jorden.

”Kun en tredjedel af de aktuelt tilgængelige GM-sorters potentiale er blevet opnået. Uden forbud mod GM-dyrkning kunne værdien af den globale landbrugsproduktion have været næsten 500 milliarder kroner højere i 2019,” siger Asger Mose Wingender.

Særligt klodens varme og ressourcefattige lande vil have fordel af at ophæve sådanne forbud.

”Ikke alene har de mest at vinde med hensyn til udbytte, de har også store landbrugssektorer. Ved at ophæve de nuværende forbud mod genmodificerede afgrøder kan man støtte den økonomiske udvikling i de fattigste egne på vores planet og samtidig øge landbrugsproduktionen på et tidspunkt, hvor fødevaresikkerheden er et voksende problem,” vurderer han.

En grøn løftestang

Selvom forskerne primært har undersøgt økonomiske aspekter af GM-teknologi, kan de også se positive indvirkninger på miljøet.

”Vores analyse viser, at større høstudbytter er arealbesparende. Ved at dyrke GM afgrøder kan man uden at mindske produktionen omlægge landbrugsland til natur, og det vil kunne gavne både biodiversitet og klima,” fremhæver Asger Mose Wingender.

En anden miljøgevinst ved genmodificerede afgrøder er, at de ikke skal sprøjtes med pesticider.

”Det gavner vandmiljøet og betyder samtidig, at landmænd kører færre kilometer i deres traktorer og dermed sparer benzin.”

Forstår bekymringerne

Når det i mange lande er forbudt at dyrke genmodificerede afgrøder, så skyldes det især, at man har været bekymret for, om genmodificerede afgrøder kunne være sundhedsskadelige for mennesker. Den bekymring har der vist sig ikke at være videnskabeligt belæg for. Asger Mose Wingender anerkender imidlertid den udbredte bekymring om miljøpåvirkningen fra GM-afgrøder.

 ”Det er naturligvis ikke sort-hvidt, og ligesom med konventionelt intensivt landbrug er der også en række miljømæssige udfordringer forbundet med genmodificerede afgrøder. Vores undersøgelse styrker dog den nuværende videnskabelige konsensus om, at GM-afgrøder samlet set gør en positiv forskel – både for miljø, klima og mennesker.”

Læs hele økonomistudiet om GM-afgrøder her (kræver login).

Kontakt

Asger Mose Wingender
Lektor, Økonomisk Institut
Mail: amw@econ.ku.dk 
Tlf.: +45 35 32 16 05

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også