22. november 2016

Generalforsamling for Cafélitten

Indkaldelse til genralforsamling for Cafélitten

Fredag d. 2. december kl. 13:00 afholdes i Cafélitten

Dagsorden:
1. Velkommen
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Det reviderede regnskab E15/F16 forelægges til godkendelse
5. Fremtidsplaner
6. Orientering om budget E16/F17
7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
8. Valg af kasserer og revisor 9. Eventuelt

Forslag til behandling skal tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Med venlig hilsen

Charlotte Skovsgaard Rieck                               Signe Haahr Petersen Bestyrelsesmedlem                                             Bestyrelsesmedlem