07. oktober 2010

Empirisk forskning om skatteunddragelse i Danmark publiceres i toptidsskriftet Econometrica

Professor Claus Thustrup Kreiner og medforfattere har fået accepteret en empirisk forskningsartikel om skatteunddragelse og skattehåndhævelse i Danmark til publicering i et af økonomifagets absolutte toptidsskrifter, Econometrica.

Artiklen er resultat af et enestående samarbejde mellem et internationalt forskerteam og SKAT. Artiklen har titlen "Unwilling or Unable to Cheat? Evidence From a Tax Audit Experiment in Denmark" og er skrevet af Henrik Kleven fra London School of Economics, Claus Thustrup Kreiner fra Københavns Universitet, Emmanuel Saez fra UC Berkeley, og Martin Knudsen og Søren Pedersen begge fra SKAT. En overordnet konklusion er, at husholdningernes skatteunddragelse er lav, ikke fordi skatteyderne er uvillige til at snyde i skat, men fordi mulighederne for at snyde er forholdsvis begrænset pga. SKATs meget høje grad af information vedrørende indkomst, fradrag mv. fra tredje part. En simpel udvidelse af standardteorien vedrørende skatteunddragelse kan forklare de nye empiriske resultater.

Som led i den seneste skattereform er det besluttet at indføre 3. parts indberetning af visse frynsegoder samt ved køb og salg af aktier. Forskningsresultaterne understøtter det hensigtsmæssige i den yderligere ekspansion af 3. partsindberetning på skatteområdet i Danmark.

Forskningsprojektet er støttet af Economic Policy Research Network (EPRN). Netværket er et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Danmarks Nationalbank og tre forskningsenheder. Netværket har bl.a. til hensigt at styrke samarbejdet mellem forskere indenfor økonomisk politiske områder og offentlige myndigheder. Forskningsprojektet er et godt eksempel på et sådant samarbejde.

Nogle af forskningsresultaterne har tidligere været beskrevet for et bredere internationalt publikum i NBER Digest i Juli 2010, i Børsen 23. april 23 2010.

Artiklen kan downloades på Claus Thustrup Kreiners hjemmeside.