25. juni 2024

Ekspertgruppe foreslår gennemgribende reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform

En ekspertgruppe nedsat af regeringen med professor Claus Thustrup Kreiner fra CEBI som formand anbefaler en omfattende forenkling og afbureaukratisering af den danske beskæftigelsesindsats. Desuden skal jobcentrene nedlægges i deres nuværende form.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Den nuværende beskæftigelsesindsats i kommunerne er blevet for dyr, detailstyret og regeltung. Samtidig oplever en stor del af borgerne, der er i berøring med jobcentrene, et uværdigt forløb eller en indsats, der har mere fokus på systemets regler end den enkeltes behov for job eller uddannelse.

Det konkluderer et ekspertudvalg nedsat af regeringen, der nu har fremlagt sine anbefalinger til en gennemgribende reform af hele beskæftigelsesindsatsen.

Ekspertgruppen, der har været anført af professor Claus Thustrup Kreiner fra CEBI, Økonomisk Institut, opstiller seks hovedanbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats i Danmark.

De lyder i stikordsform:

  1. Få målgrupper og særregler
  2. Individuelt tilrettelagt indsats for borgerne
  3. Værdigt sanktionssystem i balance
  4. Nedlæggelse af jobcentrene og fri organisering
  5. Mere plads til a-kasser og private leverandører
  6. Fra proceskrav til resultatstyring

Ifølge ekspertudvalget er den centralt styrede beskæftigelsesindsats blevet stadig mere kompleks og administrativt tung. F.eks. inddeler systemet i dag borgerne i 13 målgrupper og opererer med mere end 200 regler og særregler på tværs af målgrupperne.

”Der er et stort potentiale i en ny tilgang, hvor fokus er på den enkelte borgers behov. Vores rapport indeholder anbefalinger til den største reform af beskæftigelsesindsatsen nogensinde, som gør systemet billigere, enklere og mere værdigt, uden at det svækker beskæftigelsen,” siger Claus Thustrup Kreiner.

Decentral og fleksibel indsats

Ekspertgruppen anbefaler bl.a. en mere decentral indsats, hvor kravet om kommunale jobcentre fjernes, og kommunerne får større frihed til selv at organisere en beskæftigelsesindsats med fokus på den enkelte borgers behov. Samtidig skal der være færre detaljerede krav til borgere og sagsbehandlere.

Samlet vil forslagene give en besparelse på 3 mia. kr. i 2030, hvoraf færre udgifter til drift og øvrig vejledning/opkvalificering står for hovedparten. F.eks. vurderer ekspertgruppen, at antallet af samtaler i kommuner og a-kasser årligt kan reduceres med cirka 500.000.

Anbefalingerne, der er afleveret til regeringen, udmønter et længere analysearbejde, hvor ekspertudvalget har fået udarbejdet en række delanalyser og samtidig inddraget praktikere, forskere, organisationer og interessenter.

Se anbefalinger og analyser på ekspertgruppens hjemmeside.

Kontakt

Claus Thustrup Kreiner
Professor og leder af CEBI, Økonomisk Institut
E-mail: ctk@econ.ku.dk 
Tlf.: +45 35 32 30 20  

Søren Bang
Journalist
E-mail: sba@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også