7. oktober 2010

Eksperimentelle undersøgelser af jobrelationer

Adjunkt Alexander Sebald har for nylig modtaget 3 mil. kr. fra Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv til projektet ”An Experimental Investigation of Employment Relations based on Subjective Performance Evaluations”.

 

Projektet undersøger jobrelationer med fokus på arbejdere og arbejdsgiveres subjektive vurderinger. Da det er svært objektivt at måle kvaliteten af arbejdskraft, inddrages ofte sådanne subjektive vurderinger ved eksempelvis resultatlønninger og bonusordninger. Men menneskers personlige reaktioner på subjektive vurderinger er ikke blevet grundigt undersøgt. Ved at inddrage erfaringer fra psykologi, undersøges problemstillingen gennem et storstilet interneteksperiment med et udsnit af den danske arbejdsduelige befolkning. Bl.a. studeres det, hvordan selvopfattelse spiller sammen med løn, arbejdsindsats og reaktioner på subjektive vurderinger. Resultaterne vil kunne have store implikationer for, hvordan kontrakter på arbejdsmarkedet bedst formuleres.