25. november 2019

Den Usynlige Hånd 2019 går til Ekstern Lektor Jens Erik Wang

Ekstern lektor Jens Erik Wang med sin pokal

Prisen gives til den bedste underviser på polit studiet, og modtageren vælges gennem en afstemning blandt de studerende. Jens Erik Wang får prisen for sine meget populære forelæsninger i Matematik A og B.

Prisen blev overrakt af Studieleder Thomas Markussen, som bl.a. fremhævede at Jens Erik Wang konsistent får meget positive evalueringer fra de studerende. Evalueringerne peger bl.a. på Jens Eriks engagement i undervisningen og på hans store pædagogiske evner. Thomas Markussen udtrykte også stor tilfredshed med, at Jens Erik Wang spiller en aktiv rolle i at udvikle og forbedre pensum og undervisningsmetoder i matematikfagene.