30. september 2020

Corona-restriktioner gav kun lille fald i forbrug i Skandinavien

FORBRUG

Myndighedernes restriktioner under Corona-nedlukningen var ikke hovedårsagen til det faldende forbrug i Danmark i foråret. Det viser ny forskning fra Økonomisk Institut.

Forbruger kigger på varer iført mundbind. Foto: Unsplash

Da Danmark lukkede ned 11. marts 2020, var billedet et andet i Sverige. Her forblev restauranter, skoler og butikker åbne, og borgerne havde mulighed for at færdes i samfundet, stort set som de plejede. Men selvom de svenske myndigheder ikke lavede forbud om at gå ud, blev Sveriges økonomi omtrent lige så hårdt ramt som den danske.

Et forskerhold fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har analyseret data fra Skandinaviens andenstørste bank, Danske Bank, for at se, hvordan Corona-krisen påvirkede forbruget i de to lande.

Små 4 procent til forskel

Der har været spekulationer om og antagelser af, hvorvidt de omfattende restriktioner fra de danske myndigheder er årsag til, at forbruget faldt markant i perioden for nedlukningen. Men de ny forskningsresultater viser, at forbruget hos danskerne faldt med 29 % under nedlukningen. I samme periode faldt forbruget i Sverige med 25%. Der er altså ikke en markant forskel mellem de to skandinaviske lande.

- Vi kan se, at det ikke kun er myndighedernes regler og krav, der lægger en dæmper på vores køb af varer og ydelser. Det er snarere selve pandemien og de adfærdsændringer, den medfører, der er hovedårsagen, fortæller lektor Asger Lau Andersen, Økonomisk Institut ved Københavns Universitet. Han forklarer, at hvis de danske myndigheder havde fulgt en mere lempelig tilgang som i Sverige, ville forbruget sandsynligvis være faldet voldsomt alligevel, fordi bekymringen for smittespredning i sig selv dæmper aktiviteten. En pointe i forskernes studie er derfor, at forestillingen om et skarpt 'trade off' – dvs. et enten eller - mellem at redde liv og at redde økonomien er for forsimplet.

Unges forbrug faldt og gav plads til udsatte

Forskerholdet har analyseret data fra 860.000 aktive danske og svenske bankkunder i perioden under Corona-krisen i foråret 2020 – og sammenlignet forbrugsniveauet med samme periode sidste år.

Undersøgelsen viser, at forbruget blandt de unge mellem 18 og 29 år faldt med 10 % mere i Danmark end i Sverige. For den ældre generation på 70 år og op faldt forbruget 5% mindre i Danmark end i Sverige. Til det siger lektor Asger Lau Andersen:

- At de ældre reducerede forbruget mindre i Danmark end i Sverige, kan hænge sammen med, at nedlukningen i Danmark var med til at begrænse forbruget blandt de unge, særligt når vi ser på forbrugsaktiviteter med høj social kontakt såsom restauranter og barer. Det har formentlig dæmpet spredningen af virusset blandt unge og derfor også i det bredere samfund. De sårbare grupper, herunder de ældre, har derfor ikke været nødt til at isolere sig i samme ekstreme grad, som de gjorde i Sverige.

Asger Lau Andersen har sammen med ph.d.-studerende Emil Toft Hansen, professor Niels Johannesen og postdoc Adam Sheridan publiceret resultaterne i det anerkendte videnskabelige tidsskrift PNAS.

Læs artiklen her:
Social distancing laws cause only small losses of economic activity during the COVID-19 pandemic in Scandinavia