28. marts 2023

CEBI får grønt lys til fire år mere

Bevilling

En ny bevilling på 39,8 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond sikrer, at forskerne hos CEBI kan fortsætte deres grundforskning i økonomisk adfærd og ulighed. Centerleder Claus Thustrup Kreiner fortæller her om CEBI’s fremtidsplaner.

CEBI-holdet vinker.
Hos grundforskningscenteret CEBI, der blev lanceret i 2017, kan man finde forskere på alle niveauer – fra forskningsassistenter til professorer.

Det er snart seks år siden, at CEBI blev sat i søen. Hvad er det for et arbejde, I nu kan bygge videre på?

Claus Thustrup Kreiner: "I første periode har vi virkelig fået lavet noget excellence-forskning, publiceret i nogle af de bedste tidsskrifter på verdensplan. Og så har vi opbygget en enorm datainfrastruktur: Vi har vores egen server på Danmarks Statistik. Vi har en full-time data manager. Det giver os en fantastisk platform til ny forskning i økonomisk adfærd og ulighed."

Hvilken betydning får Grundforskningsfondens nye fireårige bevilling?

"Den får en helt enorm betydning. Hvis vi ikke havde fået bevillingen fra Danmarks Grundforskningsfond, så havde vi været nødt til at droppe rigtig mange af de nye planer, vi har lavet for de kommende år. Bevillingen betyder også rigtig meget for Økonomisk Institut, både forskningsmæssigt og økonomisk. Det er meget sjældent, at man i forskningsverdenen er fremtidssikret i så lang tid. Det giver os mulighed for at bygge noget stort op."

Hvad kommer CEBI til at fokusere på i de kommende år?

"Vores første forskningsplan var meget eksplorativ, hvor vi kombinerede en masse eksperimentelle data med registerdata. Nu kender vi mulighederne for at kombinere data. Med vores nye forskningsplan bliver vi lidt mere fokuserede. Vi kommer til at dykke ned i nogle af de samme emner, men vi kommer også til at udforske helt nye felter."

Kan du løfte sløret for nogle af jeres nye projekter?

"Vi vil bl.a. studere, hvordan chok flyder igennem økonomien og påvirker ulighed. Vi vil koble Danmarks Statistiks data om bl.a. folks arbejde og indkomst med transaktionsdata om alt det, som folk bruger deres penge på. Det et stort projekt, hvor vi kommer ned på et vildt detaljeniveau og ser, hvordan samfundsøkonomiske chok flytter sig igennem hele økonomien."

"Så har vi også planer om noget helt nyt på policy-siden, der handler om adfærdsresponser til politik. Vi skal studere de nye, internationale tiltag mod skattely, som er vedtaget i OECD-regi. Medlemslandene har bl.a. introduceret automatisk udveksling af bankinformationer. OECD kan dog ikke evaluere tiltagene, da organisationen ikke en skattemyndighed. Vores projekt involverer et samarbejde med Skat, hvor vi får adgang til data og er med til at udvikle principperne for den udvælgelse og kontrol, som Skat foretager."

Inden CEBI kan udfolde planerne for de kommende års forskning, skal Claus Thustrup Kreiner forhandle de sidste kontraktdetaljer på plads med Danmarks Grundforskningsfond.

Kontakt

Claus Thustrup Kreiner
Professor og leder af CEBI, Økonomisk Institut
Mail: ctk@econ.ku.dk 
Tlf.: +45 35 32 30 20

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: +45 93 56 53 29

Emner

Læs også