14. juni 2024

Automatisering af vores arbejde kommer under luppen

Bevilling

Hvem gavner det egentlig, når vores arbejdskraft erstattes af maskiner eller kunstig intelligens? Det skal Nicolai Waldstrøm udforske. I ryggen har han en postdoc-bevilling fra Carlsberg Foundation.

Menneskelignende robot.
Foto: Alex Knight, Unsplash

Automatisering – udskiftning af arbejdskraft med maskiner eller kunstig intelligens – er en af de grundlæggende drivkræfter for økonomisk vækst på grund af dens effekt på produktiviteten. Det påvirker arbejdstagernes lønninger, beskæftigelsen og investeringsafkastet.

I et nyt projekt vil ph.d.-stipendiat Nicolai Waldstrøm indarbejde de forskellige fordelingsmekanismer i en ny bølge af makroøkonomiske modeller, som indeholder realistiske grader af ulighed.

Automatisering har potentiale til at skabe store effektivitetsgevinster i form af økonomisk vækst.

”Men fordi arbejdere med varierende kvalifikationer, virksomheder og investorer påvirkes forskelligt, er det ikke klart, om alle får gavn af en sådan udvikling. De politiske anbefalinger må afspejle disse afvejninger, hvis man skal høste de fulde fordele ved automatisering,” påpeger han.

Modelarbejde i Zürich

Projektet ”Redistributive Automation and Inequality” gennemfører Nicolai Waldstrøm ved Zürich Universitet, takket være en postdoc-bevilling fra Carlsberg Foundation på 1 mio. kr. I Zürich finder man i forvejen nogle af de førende forskere i effekterne af automatisering.

”Her vil jeg udvikle en ny makroøkonomisk model, som matcher vigtige træk ved data om indkomst- og formueulighed med empiriske beviser på forekomsten af automatisering,” fortæller han.

I alt uddeler Carlsberg Foundation 29 mio. kr. i denne omgang. Læs mere om alle projekterne her.

Kontakt

Nicolai Waldstrøm
Ph.d. stipendiat
Økonomisk Institut
Mail: nicolai.w@econ.ku.dk
Telefon: 35 32 43 43

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sih@samf.ku.dk 
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også