30. maj 2023

Artikel om maskinernes indtog på arbejdsmarkedet hædres

HÆDER

I et nyt studie udforsker økonom Morten Olsen forholdet mellem erstatning af ufaglærte arbejdere med maskiner, skabelsen af nye produkter og indkomstuligheden. Hans forskning anerkendes nu af American Economic Association, der har udnævnt den videnskabelige artikel som årets bedste i deres journal for makroøkonomi.

Decorative
Foto: Simon Kadula, Unsplash

I de seneste 50 år har indkomstfordelingen i USA ændret sig dramatisk. Forskellen på højt- og lavt uddannedes løn er steget med 33 procent mellem 1963 og 2012, og arbejdskraftens andel af den samlede indkomst er faldet med 7 procentpoint siden 1970'erne.

Samtidig er flere automatiseringsteknologier blevet introduceret, hvilket har øget maskinernes evne til at erstatte menneskers arbejdskraft.

For at undersøge om disse tendenser kan forklares som en naturlig udvikling af økonomien, har forskerne Morten Olsen, lektor ved Økonomisk Institut, og David Hémous, lektor ved Universität Zürich, udviklet en model med højt- og lavt uddannede arbejdere, som kan analysere balancen mellem automatisering, der reducerer behovet for arbejdskraft og udviklingen af nye produkter, der øger efterspørgslen efter arbejdskraft. Modellen tillader samtidig at analysere de incitamenter, som virksomheder står overfor i udviklingen af ny teknologi eller automatisering.Morten Graugaard Olsen

”Vores model viser, at når lønnen for lavt uddannede stiger på grund af horisontal innovation, øges incitamentet til at automatisere,” forklarer Morten Olsen og uddyber:

”Dette indebærer, at en stigende andel af ny teknologi er specifikt målrettet udviklingen af automatiseringsteknologi – en tendens vi også ser i data. Dette får indkomstuligheden til at stige, arbejdskraftens andel af indkomsten til at falde og muligvis lavt uddannedes løn til midlertidigt at falde.”

Stabilitet i sigte

De to økonomer forudser, at forskellen på højt- og lavt uddannedes løn fortsat vil stige, om end i en lavere hastighed, og at arbejdskraftens andel af den samlede indkomst vil stabilisere sig.

”På længere sigt bevæger økonomien sig mod en tilstand, hvor andelen af automatiseringsinnovationer stabiliseres, og lønnen for lavt uddannede arbejdere stiger – dog langsommere end lønnen for højtuddannede og BNP,” siger Morten Olsen.

Læs hele forskningsartiklen ”The Rise of the Machines: Automation, Horizontal Innovation, and Income Inequality” her: https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/mac.20160164

Emner