21. oktober 2014

Anders Rahbek hædres af Nykredits Fond

Det er Anders Rahbek, der står først i rækken af 3 modtagere, når uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen den 6. november overrækker Nykredits Fond Forskningspris. Med prisen og hæderen følger 500.000kr.

Anders Rahbek hædres med forskningsprisen, fordi han inden for finansiel økonometri har publiceret en lang række videnskabelige artikler i verdens mest anerkendte tidsskrifter. Han har med sine publikationer bidraget til at udvikle metoder til at analysere finansielle data inden for centrale områder som porteføljeallokering og risikostyring. De teknikker, Anders Rahbek har udviklet, anvendes nu rutinemæssigt i den finansielle sektor, centralbanker og i akademiske arbejder.

Anders Rahbek er en førende, internationalt anerkendt forsker. Han har bl.a. udviklet de såkaldte ARCH-modeller, der i dag er kendt og brugt i den finansielle sektor. Der er tale om nogle mo-deller, der fungerer som en "arbejdshest", når man skal modellere og vurdere periodevise udsving i finansielle data. Det kan fx være i kreditvurderinger og antal aktiehandler over korte tidsrum – noget, der ikke er blevet mindre aktuelt med den finansielle krise og dermed har fået intensiv interesse inden for finansiering, fortæller næstformand i Nykredits Fonds bestyrelse, professor Nina Smith.

Anders Rahbek er professor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Han er uddannet cand.scient.oecon. i økonomi og matematik i 1992 og færdiggjorde i 1996 en ph.d. i økonometri – begge fra Københavns Universitet. Anders Rahbek har som professor ved Økonomisk Institut opbygget en central del af undervisningen i avanceret finansiel økonometri. I sin undervisning formidler han dygtigt kompliceret stof, og han er en efterspurgt forelæser ved førende universiteter over hele verden.

Sammen med forskningsprisen gives også to mindre talenpriser. Du kan læse mere om uddelingen i Nykredits pressemeddelelse.