28. januar 2008

To medarbejdere udpeget til Skattekommissionen

Professor Claus Thustrup Kreiner og institutleder Peder Andersen er blevet udpeget til Skattekommissionen, der er nedsat af regeringen. Kommissionen består af ti uafhængige sagkyndige eksperter, og formand er tidligere skatteminister Carsten Koch. Skattekommissionen skal udarbejde modeller til en reform af det danske skattesystem, som kan danne baggrund for politiske forhandlinger om gennemførelsen af en skattereform. Kommissionens arbejde skal være færdigt senest 1. februar 2009.