14. marts 2008

Mikael Kristiansen prisen 2008

Tirsdag den 11. marts uddelte Annemarie og Erling Kristiansens fond fire Mikael Kristiansen priser på hver kr. 125.000 tildelt til stud. polit'erne Niels-Jakob Harbo, Rune Bundgaard-Jørgensen, Alexander Kohlhas og Alexandra Shabaneh. Førstnævnte er allerede i gang med en MSc-uddannelse på London School of Economics, men de tre andre forventer at blive optaget på en MSc fra efteråret 2008. Ved samme højtidelighed blev Annemarie og Erling Kristiansens Legat uddelt til fire medarbejdere i Udenrigsministeriet, nemlig Gitte Da-lum, Jacob Warburg, Ole Thonke og Lars Grønbjerg. Priserne og legaterne blev overrakt ved en højtidelighed i Udenrigsministeriet.