22. april 2008

Forskningssamarbejde med Ministry of Planning and Development (MPD), Mozambique

Der er indgået to nye aftaler (med finansiering fra hhv Sverige/Svejts og Danmark) på i alt knap 10 millioner kroner om, at Økonomisk Instituts gruppe for udviklingsøkonomi (DERG) i de kommende tre år (2008-2010) fortsætter det tætte samarbejde med forskningsenheden i Ministry of Planning and Development i Mozambique. I de kommende år vil forskningen bl.a. fokusere på private virksomheders udviklingspotentiale og begrænsninger; mikroøkonomiske analyser af husholdningsadfærd og fattigdom; samt makroøkonomisk modellering og data udvikling. I forbindelse med projekterne er professor Channing Arndt blevet fast tilknyttet ØI/DERG, og John Rand udstationeres i anden halvdel af 2008 i Mozambique.