30. september 2013

Det Frie Forskningsråd (Samfund og Erhverv) giver 4 post-doc bevillinger til unge forskere på Økonomisk Institut

Det Frie Forskningsråd (Samfund og Erhverv) modtog i foråret 2013 93 ansøgninger om støtte til virkemidlet 'Individuelle Postdocstipendier'.

Det samlede ansøgte beløb var på ca. 179 mio. kr. Der er uddelt 13 bevillinger, heraf 4 til unge forskere på Økonomisk Institut.

Læs mere her