29. september 2008

Støtte til sammenlignende studier af Vietnams og Mozambiques økonomiske udvikling

Det Strategiske Forskningsråd har godkendt Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalgs (FFU) indstillinger om støtte til udviklingsforskning. Heriblandt er der givet støtte til et sammenlignende projekt med titlen ”Economic Governance and Development in Vietnam and Mozambique”. Det skal gennemføres af Økonomisk Instituts gruppe for udviklingsøkonomi (DERG) i de kommende 3½ år (2009-2012) i samarbejde med fire forskningsinstitutioner i Vietnam og Mozambique. Forskningsbevillingen, der er på i alt 7,4 millioner kroner, omfatter bl.a. frikøb af DERG tilknyttede forskere og støtte til rejse- og seminarvirksomhed. Projektets overordnede formål er at få afdækket de bagvedliggende drivkræfter blandt Vietnams og Mozambiques økonomiske succes de sidste 15 år gennem komparativ udviklingsforskning.