29. august 2011

David Dreyer Lassen får optaget forskningsartikel i American Economic Journal

Den offentlige sektor kan ikke bruge penge uden at have en finanslov. Verden over er finanslove ofte forsinkede og bliver alt for tit først vedtaget langt inde i finansåret, med stor usikkerhed og store tilpasningsomkostninger til følge. Senest har den føderale regering i USA vedtaget budgettet for 2011 over et halvt år for sent, ligesom vedtagelsen af et amerikansk gældsloft trak ud til sidste øjeblik. David Dreyer Lassen har sammen med to tidligere ph.d.-studerende ved Økonomisk Institut, Asger Lau Andersen og Lasse Holbøll Westh Nielsen, fået optaget en artikel i American Economic Journal: Economic Policy der belyser årsagerne til forsinkede budgetter i en amerikansk kontekst. De finder at de primære årsager til forsinkede budgetter er dels ændringer i det offentliges økonomiske omstændigheder og dels delt regeringsansvar, dvs. situationer hvor forskellige partier kontrollerer den lovgivende og den udøvende magt. En række institutionelle foranstaltninger, herunder særligt såkaldte rainy day funds, kan dog afhjælpe de negative effekter.