28. juni 2012

Daniel le Maire og Jakob Munch får optaget artikel i Journal of Labor Economics

Mange europæiske lande har i de seneste årtier decentraliseret overenskomst-forhandlingerne på arbejdsmarkedet, så de i højere grad foregår på virksomhedsniveau frem for på sektorniveau. På det danske arbejdsmarked er decentraliseringen foregået ved at betydningen af normallønssystemet er reduceret kraftigt, mens minimaløns- og mindstebetalingssystemerne har vundet udbredelse. Samtidig er andelen af det private arbejdsmarked, der er dækket af overenskomster uden centralt fastsat lønsats, steget væsentligt. Sammen med Christian M. Dahl fra Syddansk Universitet har Daniel le Maire og Jakob Munch fået optaget en artikel i Journal of Labor Economics, der undersøger effekten af decentraliseringen på løndannelsen på det danske arbejdsmarked i 1990erne. De finder at lønnen i gennemsnit stiger og at afkastet til arbejdserfaring og uddannelse er højere, når lønforhandlingerne decentraliseres. De finder også at lønspredningen stiger som følge af decentralisering. Resultaterne peger på, at decentraliseringen har skabt en bedre overensstemmelse mellem aflønning og lokale virksomhedsforhold samt individuel arbejdsproduktivitet.